Projecten

Het LGGI brengt de eerste twee punten uit haar missie vooral in de praktijk via het project AEZEL

AEZEL, ofwel 'Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen', heeft tot doel versnipperde erfgoed-informatie in Limburg te digitaliseren, te bundelen en voor een breed publiek beschikbaar te stellen via Internet. Dit ambitieuze project werd in 2009 gestart en wordt met de hulp van vele vrijwilligers uitgevoerd. Het LGGI heeft met andere organisaties aan de basis gestaan.

Inmiddels is er door samenwerking met vele partners vanuit archieven en historische verenigingen in Nederlands Limburg, Noord Brabant en Belgisch Limburg een collectief gegroeid dat de historische data-invoer heeft gerealiseerd van 170.000 percelen. het LGGI vormt in dit collectief de juridische en financiële backbone.

In 2017 is ook de genealogische databank 'Alle Limburgers' met miljoenen genealogische gegevens (gerealiseerd door LGGI in samenwerking met Limburgse archieven) opgenomen in AEZEL. Daardoor kan wie/waar/wat/wanneer meer en meer integraal en tot op de scan van de authentieke bron worden getoond. Vanwege de innovatieve gegevensstructuur is AEZEL zijn we inmiddels in Europa een van de vooraanstaande projecten op dit gebied.

De 'frontoffice' / webversie van AEZEL wordt verzorgd door de stichting LGGI, ondersteund door archieven en verenigingen/stichtingen. In 2019 werd daarin samenwerking gezocht met HISGIS, dat in andere provincies kadastraal onderzoek doet. CEL, de provinciale erfgoedcoöperatie Limburg, steunt het project. In het provinciale digitaliseringsplan Erfgoed Limburg wordt Aezel aangewezen als knooppunt voor genealogische en georgrafische gegevens.

Uitgebreide Informatie vindt u op de website van AEZEL. Elk onderdeel is voorzien van een uitgebreide toelichting.