Publicaties

Het LGGI heeft in het verleden een aantal publicaties verzorgd, die u in onderstaande lijst aantreft.

Alle prijzen zijn afhaalprijzen te Sittard. De verzendkosten (VZK) zijn apart aangegeven. Enkele uitgaven zijn zowel gebonden [geb] als in paperback [pap] verkrijgbaar.

Deze publicaties te zijn bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op girorekening NL83 INGB 0004 0074 39 t.n.v. Stichting LGGI te Maastricht.

Vergeet niet aan te geven welke publicatie u wenst te ontvangen en uw postadres te vermelden. Voor een snelle afhandeling graag tevens uw bestelling per e-mail doorgeven aan: w.brasse@aezel.eu

Vermeld voor overschrijving vanuit het buitenland BIC: INGBNL2A. Bij verzending naar het buitenland dient u eerst contact op te nemen over de verzendkosten. Bij afname van meerdere boeken kunnen de verzendkosten lager uitvallen; neem ook hierover contact op.

Serie Maaslandse Geslachten

Deel I: J.H. Crott, Tussen Pasen en Nieuwjaar. Genealogie van het geslacht Vijgen (Maastricht 1978): UITVERKOCHT

Deel II: M.H.H. Kierkels, De familie Kirkels/Kierkels. Geschiedenis van een Midden-Limburgs geslacht (Maastricht 1981): [geb] € 15,- / [pap] € 10,- / VZK € 4,-

Deel III: A.V.Th. Opheij, Aan de rand van de Peel. Genealogisch onderzoek naar de familie Ophey (Maastricht 1983): [geb] € 15,- / [pap] € 10,- / VZK € 4,-

Deel IV: A.H.H. Houben, Houben - Rouwet (1450-1985). Een kleine familiegeschiedenis uit het Land van Dalhem (Maastricht 1986): [geb] € 15,- / [pap] € 10,- / VZK € 4,-

Deel V: Fons Heijnens, In een boek bewaard. Genealogie van de familie Heijnens: [geb] € 15,- / [pap] € 10,- / VZK € 4,-

Deel VI: Hub Pelzer, De familie Pelzer. Vijf eeuwen familiegeschiedenis: [geb] € 15,- / VZK € 4,-

Deel VII: Jo Ploum, D'r Ploum is 'nit' doeëd. Een genealogisch overzicht van de familie Ploum in verleden en heden: [geb] € 25,- / VZK € 7,-

Serie Leergeld

Leergeld I: Régis de La Haye, Latijnse Woorden (Maastricht 1990): € 3,- / VZK € 2,25

Leergeld II: Régis de La Haye, Afkortingen (Maastricht 1991): UITVERKOCHT

Leergeld III: Peer Boselie, Gehuchtenlijst (2e druk Geleen 2002; formaat A4): € 3,- VZK € 2,25

Leergeld IV: Bert Langen, De Republikeinse kalender en de Volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse kalender (Geleen 1999): € 3,- / VZK € 2,25

Serie Limburgse Genealogieën Brochurereeks

Nummer 1: Stamboom van de Familie Maassen uit Geulle met een beknopte geschiedenis van Geulle, door Mr. A.M.A. Maassen (Maastricht 1975); 60 p.; ill. (met reg.): € 1,50 / VZK € 2,25

Nummer 2: De Familie Stemkens, door J.H. Hanssen (Maastricht 1981); 104 p. (met reg.): € 2,50 / VZK € 2,25

Serie Herten in het woud

Genealogie van de familie De La Haye in serievorm, door Régis de La Haye en Jo Hoen (uitgegeven samen met de Familievereniging De La Haye): de verkoop hiervan verloopt via G.B.M. Delahaye, zie website noviomagus.info

I: De oorsprong (1996); 80 p.; ISBN 90-74341-06-3

II: Les Neiges (1997); 84 p.; ISBN 90-74341-08-X

IIIa: Trembleur (1998); 80 p.; ISBN 90-74341-10-1

IIIb: Neuvehaye (1999); 84 p.; ISBN 90-74341-12-8

IV: Aan beide zijden van de taalgrens (2010); 84 p.; ISBN 90-74341-23-3

V: Het Land van Rode (2001); 80 p.; ISBN 90-74341-17-9

V: Het Land van Rode - tweede stuk (2001); 80 p.

VI: Het land van Valkenburg - eerste stuk (2003); 80 p.; ISBN 90-74341-18-7

VI: Het land van Valkenburg - tweede stuk (2003); 60 p.

VI: Het land van Valkenburg - derde stuk (2003); 53 p.

VII: Voor de goede orde - eerste stuk (2006); 84 p.; ISBN 90-74341-20-9

VII: Voor de goede orde - tweede stuk (2006); 86 p.

VIII: De geweermakers (2007); 84 p.; ISBN 978-90-74341-21-9

IX: De molenaars (2013); 92 p.; ISBN 978-90-74341-24-0

X: Aanvullingen en register (2015); 84 p.

Overige publicaties

Jo Hoen, Hoen, een reusachtige familie (delen: 1, 2a en 2b) (Geleen/Beek 1997-2001): per deel € 15,- / VZK € 4,-

Dr P.J.H. Ubachs, Nieuwe Burgers van Maastricht, 14de eeuw - 1785 (Geleen 1993); gebonden; 384 p.; ISBN 90-74341-03-9: € 5,- / VZK € 7,-

Régis de La Haye, Limburgse Voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg (Maastricht/Geleen 2005); gebonden; 288 p.; derde herziene druk: € 25,- / VZK € 4,-

Jos Crott en Jo Hoen, Familienamen in Limburg (Geleen 1995): UITVERKOCHT

H.C.J.M. Kreijns, Uit het duister van het verleden. Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens (herziene uitgave, Geleen 2005): € 25,- / VZK € 4,-

J.H.M. Hoen, 75 jaar kerkdorp Neerbeek (Neerbeek 2008); 192 p.: € 25,- / VZK € 4,-

Herbert Dautzenberg en Jo Hoen (m.m.v. Mathias Flesch), 500 Jahre Dautzenberg, uitg. Dr. Herbert Dautzenberg (Aachen 2005); 292 p.: € 25,- / VZK € 7,- [NB: dit boek is niet door het LGGI zelf uitgegeven.]

Jène van Moorsel en Jozef Hoen, Het klein-seminarie van de paters Oblaten van Maria Onbevlekt Ontvangen te Ravensbos 1945-1972; ingenaaid; gebrocheerd; 224 p.; ISBN: 978-90-7434 1-00-4 (Sittard 2012): UITVERKOCHT

Downloads

Kwartierstaat invulformulier

Louis Bours en Arie Marchal hebben een invulformulier voor een kwartierstaat gemaakt. Dit formulier is hier te downloaden. U kunt het als leeg formulier uitprinten, en met de hand invullen. Maar leuker is het op de computer in te vullen, en dan te printen, bewaren en achteraf eventueel nog te corrigeren.

Het is geen stamboomprogramma maar een invulbaar formulier. Dit pdf-formulier kunt u met Adobe Reader of Foxit Reader (aanbevolen) bekijken en invullen.

Werkwijze

Het formulier eerst opslaan op uw harde schijf. Dit is uw leeg start-bestand. Als u ermee gaat werken, maak dan een kopie bijvoorbeeld xxxKWS01.pdf. Hierbij is xxx de familienaam van de probant. Hierin kunt u met Foxit Reader de gegevens intypen en bewaren.

KWS00.pdf [Kwartierstaat pdf invulformulier] 158 Kb